Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Kenneth Dodrill b1c6974c66 Fix avatar links, now are relative to base url 1 miesiąc temu
archetypes Add a post archetype 9 miesięcy temu
assets Fix avatar not loading in header bar 1 miesiąc temu
layouts Fix avatar links, now are relative to base url 1 miesiąc temu
resources/_gen/assets/sass/css Fix sass icons 9 miesięcy temu
.gitignore Update with fork 1 miesiąc temu
.gitmodules update 9 miesięcy temu
LICENSE WIP 9 miesięcy temu
README.md Update with fork 1 miesiąc temu
package-lock.json Update with fork 1 miesiąc temu
package.json Update with fork 1 miesiąc temu
postcss.config.js WIP 9 miesięcy temu
theme.toml Update with fork 1 miesiąc temu

README.md

Bare Modified

This theme is a version of Orf's Bare theme, except with analytics removed.